Retsafgiftsloven - GAMMEL § 15

Denne konsoliderede version af retsafgiftsloven - GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. oktober 2021

Lov om retsafgifter

Lov nr. 206 af 21. maj 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014,
som ændret ved lov nr. 1867 af 29. december 2015, lov nr. 670 af 8. juni 2017, lov nr. 1711 af 27. december 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 15

Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.