14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Restaurationsloven § 26

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af restaurationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. juli 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Optræden m.v. og spilleautomater
På serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, må optræden for offentligheden kun ske med politiets tilladelse.

•••

Stk. 2 På serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, kan politiet forbyde offentlig dans, musik, spil og lign.

•••

Stk. 3 For virksomheder, der sælger mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre 4.000 kr. for hver spilleautomat.

•••
profile photo
Profilside