14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Restaurationsloven § 1c

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. paragraf 1c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af restaurationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. juli 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1c Hvor det efter denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, en politimyndighed eller en bevillingsmyndighed, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav i dokumenter, som behandles af en politimyndighed. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

•••
profile photo
Profilside