14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Restaurationsloven § 13

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af restaurationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Alkoholbevilling til personer
Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der

  • 1) er fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år,

  • 2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

  • 4) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.

•••

Stk. 2 Bevillingsmyndigheden kan fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, hvis der er givet henstand eller er indgået en afdragsordning. Alkoholbevilling kan gøres betinget af, at vilkårene for henholdsvis henstanden eller afdragsaftalen overholdes.

•••

Stk. 3 Alkoholbevilling kan nægtes, hvis der foreligger forhold, som efter § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af bevilling, samt under de omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2.

•••

Stk. 4 I interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling.

•••
profile photo
Profilside