14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Repatrieringsloven § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af repatrieringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov bortset fra afgørelser efter § 7, stk. 2, 2. pkt.§ 9 b, stk. 1§ 10, stk. 4, 2. pkt., og § 10 b, stk. 1, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside