Repatrieringsloven § 1

Denne konsoliderede version af repatrieringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 353 af 02. juni 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 11. september 2022,
som ændret ved lov nr. 1190 af 08. juni 2021, lov nr. 295 af 20. marts 2023 og lov nr. 414 af 23. april 2024

§ 1

Lovens formål er gennem en repatrieringsindsats at

  • 1) give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og

  • 2) støtte personers repatriering.