14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Renteloven § 3

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af renteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen.

•••

Stk. 2 I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. Skyldneren skal ikke betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2 skal der tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3 skal der senest betales rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden.

•••

Stk. 5 Hvor særlige forhold begrunder det, kan retten bestemme, at rente skal betales fra et tidligere eller senere tidspunkt. Ved fordringer i henhold til aftaler som nævnt i § 1, stk. 4, kan retten dog alene bestemme, at rente skal betales fra et tidligere tidspunkt.

•••
profile photo
Profilside