14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Renteloven § 9

Uddrag fra forarbejderne til renteloven § 9:

Til § 9.
Den foreslåede regel i 1. pkt. svarer til den gældende bestemmelse i gældsbrevslovens § 62, stk. 4, 2. pkt. Reglen har navnlig betydning for veksel- og checkkrav, idet morarentesatsen i vekselloven og checkloven kun er på 6 pct. p. a. Rente efter forslaget § 5, skal dog betales fra den dag, fordringshaveren begyn...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.