14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Renteloven § 9

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af renteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Fører lovbestemmelser om rente for særlige krav til en lavere rente end den, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, skal skyldneren dog betale den der nævnte rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside