14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Renteloven § 3c

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling paragraf 3c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af renteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3c § 3 a og § 3 b, stk. 1, gælder ikke, hvis der er indgået aftale om ratevis betaling og den enkelte rates forfaldstid er fastsat i en betalingsplan, som er udtrykkeligt godkendt af fordringshaver.

•••

Stk. 2 Hvis der er indgået aftale om ratevis betaling i henhold til en betalingsplan som nævnt i stk. 1, er hver rate eller afdrag omfattet af betalingsfristen i § 3 a eller § 3 b, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside