Bøger, som nævner Rejsegarantifondsloven § 24

Erhvervsankenævnet (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 19. dec 2021
DJØF Forlag

Indføring

- Side 213 -

...rejseudbyderens økonomiske forhold medfører, at en pakkerejse ikke kan påbegyndes, hvilket typisk viser sig ved, at arrangøren er erklæret konkurs. Rejsegarantifonden er én juridisk enhed, hvis formue regnskabsteknisk er opdelt i to fondskasser, en fondskasse for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og en flyrejsefondskasse, jf. nærmere lovens § 9.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 214 -

...garantistillelse truffet i medfør af regler fastsat efter § 14, stk. 1, og § 23, stk. 1, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, jf. rejsegarantifondslovens § 24. Det er således ikke nødvendigvis alle afgørelser, som Rejsegarantifonden træffer, som kan indbringes for Erhvervsankenævnet, men alene afgørelser vedrørende registreringspligt og garantistillelse.

Læs på Jurabibliotek