14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rejsegarantifondsloven § 10

Lov om en rejsegarantifond paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rejsegarantifondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1023 af 03. juli 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Sammensætning
Rejsegarantifondens bestyrelse består af 1 formand og 7 medlemmer.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen udnævnes af erhvervsministeren for 3 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Formanden skal være uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser. 1 af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser og samtidig have økonomisk baggrund og regnskabsteknisk indsigt. Af de øvrige 6 medlemmer udnævnes 2 medlemmer efter indstilling af de rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, der er registreret i fonden, 1 medlem efter indstilling af udbyderne af flytransport, og 3 medlemmer efter indstilling af de rejsende.

•••

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••
profile photo
Profilside