14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rejsegarantifondsloven § 2a

Lov om en rejsegarantifond paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rejsegarantifondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1023 af 03. juli 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Ved en pakkerejse forstås i denne lov en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser, jf. § 2 c, nr. 1, med henblik på den samme rejse, hvis

  • 1) ydelserne sammensættes af en enkelt erhvervsdrivende, inden der indgås en enkelt aftale om alle ydelserne, eller

  • 2) ydelserne, uanset om der indgås særskilte aftaler med forskellige leverandører af rejseydelser,

    • a) er købt fra et enkelt salgssted og udvalgt, inden den rejsende accepterer at betale,

    • b) udbydes, sælges eller faktureres til en samlet pris,

    • c) annonceres til salg eller sælges under betegnelsen pakkerejse el.lign.,

    • d) sammensættes efter indgåelsen af en aftale, hvori den erhvervsdrivende giver den rejsende ret til at vælge blandt et udvalg af forskellige typer rejseydelser, eller

    • e) købes fra forskellige erhvervsdrivende gennem forbundne onlinebestillingsprocedurer, når den rejsendes navn, betalingsoplysninger og e-mailadresse er videregivet fra den erhvervsdrivende, med hvem den første aftale er indgået, til andre erhvervsdrivende og der senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse er indgået en aftale med sidstnævnte erhvervsdrivende.

•••

Stk. 2 En kombination som nævnt i stk. 1, der består af én rejseydelse, jf. § 2 c, nr. 1, litra a-c, og en eller flere turistydelser, jf. § 2 c, nr. 1, litra d, er kun en pakkerejse, hvis turistydelserne udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som eller på anden måde udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen og er udvalgt og købt, inden leveringen af rejseydelsen er påbegyndt.

•••
profile photo
Profilside