14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 21

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Regnskabskrav
Der skal udfærdiges skriftlig kontrakt ved en virksomheds køb eller salg af et køretøj. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse for sælger og køber, køretøjets fulde pris og prisen uden afgift efter denne lov. Kontrakten eller en genpart heraf skal bero hos køberen og sælgeren i mindst 5 år og skal på begæring af told- og skatteforvaltningen stilles til rådighed for kontrollen. Tilsvarende skriftlig kontrakt skal oprettes vedrørende køretøjer, der sælges efter at være repareret eller ombygget på en måde, som medfører afgiftspligt efter denne lov.

•••

Stk. 2 Der må ikke oprettes andre kontrakter end den i stk. 1 nævnte vedrørende køb eller salg af de pågældende køretøjer, og der må ikke vedrørende køretøjernes omsætning træffes aftaler, der ikke fremgår af denne kontrakt.

•••
profile photo
Profilside