14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 5c

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 5c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 228 af 11. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5c For biler, der drives af el i kombination med benzin, diesel, naturgas eller biogas, og hvor opladningen af køretøjet kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, beregnes registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 med et brændstofforbrug efter § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 4 og 5, der opgøres efter § 8, nr. 1, i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

•••

Stk. 2 I tillæg til registreringsafgiften efter stk. 1 beregnes følgende afgift, jf. dog stk. 3 og 4:

  • 1) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2016-2020 beregnes 20 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

  • 2) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2021 beregnes 65 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

  • 3) Ved bilens anmeldelse til registrering i 2022 beregnes 90 pct. af differencen mellem registreringsafgiften efter §§ 4 eller 5 og registreringsafgiften efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Der gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 2 på 10.000 kr. ved bilens anmeldelse til registrering i 2016-2018 og på 40.000 kr. ved bilens anmeldelse til registrering i 2019 eller 2020. Fradrag efter 1. pkt. kan dog maksimalt udgøre afgiften efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Ved bilens anmeldelse til registrering i 2017-2022 gives et fradrag i grundlaget for registreringsafgiften efter §§ 4, 5 og 5 a som beregnet i medfør af stk. 2 på 1.700 kr. pr. kilowatt-time batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh.

•••
profile photo
Profilside