14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 26a

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 26a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26a Efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet.

•••

Stk. 2 Føreren skal endvidere oplyse om forhold af betydning for myndighedernes afgørelse af, om køretøjet skal afgiftsberigtiges eller er afgiftsberigtiget korrekt. Oplysningerne skal dog kun gives, i det omfang føreren har kendskab hertil.

•••

Stk. 3 Undlader føreren at efterkomme en anmodning efter stk. 1 eller 2, kan told- og skatteforvaltningen anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

•••
profile photo
Profilside