14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 19

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Afregning af afgift fra ikkeregistrerede virksomheder m.m.
Et køretøj kan ikke registreres eller omregistreres i Køretøjsregisteret, før registreringsafgiften er betalt. Dette gælder dog ikke i tilfælde som nævnt i § 17, stk. 1.

•••

Stk. 2 Ved opkrævning af beløb efter denne lov finder opkrævningslovens § 6 og § 7 om gebyr og rente ved forsinket betaling tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside