14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 14

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Registrerede virksomheder
En virksomhed kan registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 15, med den virkning, at virksomheden kan

  • 1) angive afgiften af et køretøj og

  • 2) periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af.

•••

Stk. 2 Med henblik på administration af §§ 15-18 kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætte nærmere regler om: Bekendtgørelse om registreringsafgift

  • 1) Fremgangsmåden ved registrering af virksomheder.

  • 2) Hvilke kategorier af køretøjer ordningen omfatter.

  • 3) Hvilke typer af oplysninger der skal gives om et køretøj.

  • 4) Hvornår og hvordan angivelser skal indgives til told- og skatteforvaltningen, herunder om angivelsen skal gives elektronisk.

  • 5) Hvem der for en registreret virksomhed kan angive afgiften af et køretøj.

•••
profile photo
Profilside