Regionsloven § 48

Denne konsoliderede version af regionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab

Lov nr. 537 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 23. januar 2024

§ 48

Amtsrådene, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser skal yde forberedelsesudvalgene den bistand til forberedelse af oprettelsen af de nye regioner, som forberedelsesudvalget måtte forlange, herunder tilvejebringe og meddele de oplysninger, forberedelsesudvalget måtte forlange, samt lade sig repræsentere ved de møder, forberedelsesudvalget måtte indkalde til. Forberedelsesudvalget kan fastsætte frister herfor.