14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 41

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Det nyvalgte regionsråd afholder sit konstituerende møde senest den 15. december 2006.

•••

Stk. 2 Indkaldelsen til det konstituerende møde foretages af formanden for forberedelsesudvalget, jf. § 44, stk. 2. Den pågældende leder endvidere det konstituerende møde, herunder afstemninger, der foretages på mødet.

•••

Stk. 3 På det konstituerende møde skal der ikke ske valg af formand og næstformænd, jf. § 44, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside