14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 36a

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 36a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36a Et regionsråd kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at der til varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender af regionsrådet nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg. For en region, der har truffet en sådan beslutning, finder reglerne i kapitel III i lov om kommunernes styrelse bortset fra § 17, stk. 5, tilsvarende anvendelse i stedet for §§ 13-15 i denne lov. Økonomiudvalget varetager endvidere de funktioner, der i øvrigt i denne lov er tillagt forretningsudvalget.

•••

Stk. 2 Regionsrådet kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at økonomiudvalget nedsat efter stk. 1 benævnes forretningsudvalget.

•••
profile photo
Profilside