Bøger, som nævner Regionsloven § 29

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Alternative investeringsfonde

- Side 717 -

...midler, herunder at kommunale og regionale aktiver ikke anvendes til spekulation med risiko for tab. Indenrigs- og Boligministeriet henstillede derfor til, at kommuner og regioner er tilbageholdende med at investere i alternative investeringsfonde, og at kommuner og regioner fortsat fører en forsigtig og ansvarlig politik vedrørende deres investeringer.

Læs på Jurabibliotek