14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 19

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Forretningsudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

•••

Stk. 2 Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag regionsrådets drøftelse og beslutning. Indenrigs- og boligministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan herunder fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Indenrigs- og boligministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

•••
profile photo
Profilside