14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Realkreditloven § 33f

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. paragraf 33f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af realkreditloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 11. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33f Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

  • 1) værdiansættelse af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer og den løbende opgørelse af aktivernes værdi i forhold til de særligt dækkede realkreditobligationer eller de særligt dækkede obligationer,

  • 2) værdiansættelse af de aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og

  • 3) indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer og overholdelse af kravene til dækning og minimumsoverdækning.

•••
profile photo
Profilside