Bøger, som nævner Realkreditloven § 21

Kursgevinstloven (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz, Jan Børjesson og Anders Oreby Hansen
Udgivelsesdato: 17. jan 2014
DJØF Forlag

Bemærk, at § 21 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 21, om det har en betydning.

(2) Historik

- Side 352 -

»Gevinst som en debitor opnår ved ekstraordinær hel eller delvis indfrielse af et kontantlån i danske kroner, jf. realkreditlovens § 21, stk. 6, medregnes.«

Læs på Jurabibliotek