Bøger, som nævner Råstofloven § 20b

Vand – Lovgivning (1. udg.)
Forfattere: Ellen Margrethe Basse
Udgivelsesdato: 23. nov 2022
DJØF Forlag

Bypass eller nyttiggørelse

- Side 469 -

...f.eks. til kystfordringsformål eller til projekter på land i en rimelig afstand fra havnen. En tilladelse til nyttiggørelse af materialet meddeles af Miljøstyrelsen med hjemmel i kystbeskyttelsesloven 169 169. Kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1, nr. 2. eller råstofloven. 170 170. Råstoflovens § 20 b, stk. 1 samt klapbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Læs på Jurabibliotek