Bøger, som nævner Råstofloven § 16

Forvaltningsret (7. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen, Jørgen Albæk Jensen, Søren Højgaard Mørup, Karsten Revsbech, Jens Garde, Orla Friis Jensen og Ole Terkelsen
Udgivelsesdato: 14. jun 2022
DJØF Forlag

3. Nogle rekursordninger

- Side 375 -

...gennem den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 16, stk. 2. Klagefristen er ifølge råstoflovens § 16, stk. 1, 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, enhver, der i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,...

Læs på Jurabibliotek