14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 65

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Bestemmelsen i § 26 b, stk. 7, i lov om råstoffer om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for

•••
profile photo
Profilside