14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 47

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Ophør af eneretten i bygherreområder
Eneretten til et område ophører,

  • 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

  • 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer,

  • 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

  • 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Miljøstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

•••
profile photo
Profilside