14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 45

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

•••

Stk. 2 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresendes relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

•••
profile photo
Profilside