14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 39

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Der kan ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde, hvis den ansøgte tilladelse først skal gælde, når den eller de gældende tilladelser er ophørt, eller det i ansøgningen dokumenteres, at den ansøgte indvinding ikke kan foretages under en gældende tilladelse.

•••
profile photo
Profilside