Råstofbekendtgørelsen § 38

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 38

Områder, hvor der er en gældende tilladelse til indvinding meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, betegnes fællesområder.

Stk. 2 Enhver kan søge om tilladelse til at indvinde i et fællesområde på samme vilkår som en gældende tilladelse til indvinding i området (herefter benævnt primær tilladelse), bortset fra vilkår om vederlag. Tilladelsens længde fastsættes således, at tilladelsen bortfalder samtidig med den primære tilladelse.

Stk. 3 Den mængde, der er tilladt indvundet i den primære tilladelse, er tilgængelig for alle, der har fået tilladelse til indvinding på samme vilkår.

Stk. 4 Alle de tilladelser, der er meddelt på samme vilkår, bortfalder, hvis hele den tilladte mængde er indvundet, eller hvis den primære tilladelse tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer.