14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 37

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Der kan indgives anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer i følgende områder:

•••

Stk. 2 Der kan dog ikke indgives anmeldelse af efterforskning eller ansøges om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, i følgende områder:

  • 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt andre særlige råstofforsyningsbehov.

  • 2) Områder, hvor der må foretages efterforskning med henblik på indvinding i henhold til en gældende efterforskningstilladelse med eneret eller en gældende indvindingstilladelse med eneret.

  • 3) Områder, hvor der, inden den pågældende anmeldelse eller ansøgning blev indgivet, af en anden er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1 eller 3, i lov om råstoffer, som endnu ikke er færdigbehandlet, eller er indgivet anmodning om auktion, jf. § 18.

  • 4) Områder, hvor der er en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning.

•••

Stk. 3 Indehaveren af en eneret erhvervet efter auktion kan uanset stk. 1, nr. 3, indgive anmeldelse af efterforskning, jf. § 2, stk. 3, og ansøge om tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

•••
profile photo
Profilside