14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 30

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Udpegning af vinder
Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgivere, der har budt den største mængde. Miljøstyrelsen meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse.

•••

Stk. 2 Miljøstyrelsen meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsen offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

•••

Stk. 4 Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Miljøstyrelsen meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage.

•••
profile photo
Profilside