14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Udbudsmaterialet
Miljøstyrelsen offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

•••

Stk. 2 Udbudsmaterialet skal indeholde følgende:

  • 1) Kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område.

  • 2) Angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen.

  • 3) Angivelse af, hvordan bud skal afgives.

  • 4) Frist for at afgive bud.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

•••
profile photo
Profilside