14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ansøgning og anmeldelse
Efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen må kun ske efter tilladelse, jf. § 20, stk. 1, i lov om råstoffer. Tilladelse meddeles af Miljøstyrelsen.

•••

Stk. 2 Efterforskning i form af geologiske undersøgelser eller miljøundersøgelser med henblik på opnåelse af tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 2, i, i lov om råstoffer, jf. bekendtgørelsens kapitel 6, kan dog foretages uden tilladelse. Det samme gælder efterforskning med henblik på forlængelse af en gældende tilladelse til indvinding efter § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer.

•••

Stk. 3 Efterforskning omfattet af stk. 2 skal anmeldes til Miljøstyrelsen, jf. § 3. Efterforskningen må tidligst påbegyndes 4 uger efter, at fyldestgørende anmeldelse er modtaget i Miljøstyrelsen, jf. § 3, stk. 2, og skal senest afsluttes 1 år efter, at efterforskningen måtte påbegyndes, medmindre der er indgivet fornyet anmeldelse. Påbud og forbud efter § 20, stk. 7, i lov om råstoffer i forhold til efterforskningen meddeles af Miljøstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside