14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Miljøstyrelsen, inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten i henhold til § 11, stk. 1, jf. § 23 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

•••
profile photo
Profilside