Råstofbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. kapitel 4 i lov om råstoffer. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. § 20 b i lov om råstoffer.