14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, jf. kapitel 4 i lov om råstoffer. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på materialer, der nyttiggøres, jf. § 20 b i lov om råstoffer.

•••
profile photo
Profilside