14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radiofrekvensloven § 6

Lov om radiofrekvenser paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radiofrekvensloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Krav om tilladelse
Anvendelse af radiofrekvenser kan alene ske på grundlag af tilladelse udstedt af Energistyrelsen, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Energistyrelsen fastsætter regler om, at visse radiofrekvenser kan anvendes uden tilladelse, og fastsætter regler for denne anvendelse.

•••

Stk. 3 Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg, der alene er indrettet til modtagelse af radiofrekvenser, kan ske uden tilladelse.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser, herunder at forsvarets anvendelse af radiofrekvenser kan ske uden tilladelse.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 1100 af 10/08/2016), er henvisningen til § 791 c i retsplejeloven ved en fejl blevet ændret til § 791 c, stk. 1 i retsplejeloven.
Vi har selvfølgelig beholdt den korrekte henvisning i vores version.

Stk. 5 Politiet kan anvende radiofrekvenser uden tilladelse med henblik på at forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v. som led i indgreb foretaget i medfør af § 791 c i lov om rettens pleje.

•••
profile photo
Profilside