14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radiofrekvensloven § 44

Lov om radiofrekvenser paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radiofrekvensloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Energistyrelsen har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme med henblik på at standse forstyrrelser af tjenester, radioudstyr og apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv eller helbred.

•••

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre adgang til offentlige og private ejendomme som nævnt i stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••

Stk. 3 Energistyrelsen forelægger snarest muligt, og senest inden 24 timer efter at Energistyrelsen tvangsmæssigt har skaffet sig adgang som nævnt i stk. 1, sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, giver retten meddelelse herom til klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••
profile photo
Profilside