14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radiofrekvensloven § 14

Lov om radiofrekvenser paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radiofrekvensloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Vilkår i tilladelser
Energistyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser vilkår for at anvende radiofrekvenser. Sådanne vilkår kan omfatte begrænsninger i form af krav om at anvende en bestemt teknologi, hvis Energistyrelsen vurderer, at sådanne begrænsninger er nødvendige af hensyn til at

 • 1) undgå uacceptable forstyrrelser,

 • 2) beskytte folkesundheden mod elektromagnetiske felter,

 • 3) overholde en fastsat begrænsning i udbuddet af en bestemt tjeneste,

 • 4) sikre tjenesters tekniske kvalitet,

 • 5) sikre mest mulig delt anvendelse af radiofrekvenser,

 • 6) sikre effektiv udnyttelse af radiofrekvenser eller

 • 7) sikre opfyldelse af en almennyttig målsætning i overensstemmelse med stk. 2.

•••

Stk. 2 Energistyrelsen kan fastsætte vilkår, som udgør en begrænsning i udbuddet af en bestemt tjeneste, hvis sådanne begrænsninger efter Energistyrelsens vurdering er nødvendige for at opfylde en almennyttig målsætning, herunder

 • 1) sikkerhed for menneskeliv,

 • 2) fremme af social, regional og territorial samhørighed,

 • 3) effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne eller

 • 4) fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed samt mediepluralisme.

•••

Stk. 3 De vilkår, som Energistyrelsen efter stk. 1 og 2 kan fastsætte, kan omfatte

 • 1) radiotekniske krav, herunder

  • a) frekvensmaske,

  • b) maksimal sendestyrke,

  • c) maksimal antennehøjde og antennekarakteristika,

  • d) modulationstyper og spektralbredde og

  • e) frekvensstabilitet,

 • 2) krav begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold,

 • 3) krav med sigte på at gennemføre forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU,

 • 4) fastsættelse af den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de udstedte tilladelser eller

 • 5) krav med sigte på varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

•••

Stk. 4 Energistyrelsen kan efter ansøgning lempe vilkår om at udbyde en bestemt tjeneste eller anvende en bestemt teknologi, hvis disse vilkår efter styrelsens vurdering ikke længere er nødvendige at opretholde efter stk. 1 og 2.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen kan fastætte vilkår om anvendelse af de radiofrekvenser, der er omfattet af en tilladelse, som udstedes i medfør af § 7, stk. 1, inden en nærmere fastsat dato.

•••
profile photo
Profilside