14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 95

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 95

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§95 Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer.

•••

Stk. 3 De regler om placering og omfang af den i lovens § 54, stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid, som kulturministeren kan fastsætte i medfør af lovens § 54, stk. 4, finder anvendelse på tilladelser, der er udstedt med virkning fra den 1. januar 2003 og senere.

•••
profile photo
Profilside