14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 3

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder
Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendenet kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

•••

Stk. 2 Tilladelse meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2, herunder om vilkår for tilladelser m.v. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af distributionstilladelser efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for virksomheden m.v.

•••

Stk. 4 Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, en regional TV 2-virksomhed, flere regionale TV 2-virksomheder i forening eller TV 2/DANMARK A/S. Tilsvarende kan tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller flere af foretagenderne i forening.

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed.

•••

Stk. 6 Uanset stk. 1-3 kan kulturministeren som led i håndteringen af situationen som følge af covid-19 bestemme, at tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet, der er udstedt i henhold til stk. 1 og 2 og regler udstedt i medfør af stk. 3, i særlige tilfælde kan forlænges uden forudgående udbud. Forlængelsen kan kun vare frem til den 30. juni 2020.

•••
profile photo
Profilside