14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 47

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, og som hører under dansk myndighed, skal tillige lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet.

•••

Stk. 2 Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder, hvortil der er udstedt distributionstilladelse i henhold til § 3, stk. 1 eller stk. 4, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Stk. 1, 2 og 4 gælder ikke udøvelse af public service-programvirksomhed efter § 11, stk. 2, jf. § 45, stk. 1 og 2

•••

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, hvor tilladelse til distribution er meddelt i henhold til § 3, stk. 4, forudsætter tilladelse meddelt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 12 og 6. Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1 og 2.

•••

Stk. 6 Kulturministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om de foretagender, der er omfattet af, stk. 1, 2 og 4, herunder regler om, at foretagenderne skal gøre oplysninger, der identificerer foretagendet over for seerne, lytterne og brugerne, tilgængelige. Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

•••
profile photo
Profilside