14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 45

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af § 47 samt DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed efter §§ 12, 31 og 38 a.

•••

Stk. 2 Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og tilladelse til public service-programvirksomhed i medfør af § 11, stk. 2, meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud, jf. dog stk. 6.

•••

Stk. 3 Tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

•••

Stk. 4 Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden og varigheden af tilladelser. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om sendesamvirker. Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ordet "psykisk" ved en fejl blevet udeladt.
I følge forarbejderne skal ordet inkluderes, så det har vi fastholdt i vores formulering.

Stk. 6 Kulturministeren kan fastsætte regler om, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan meddele tilladelse til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

•••

Stk. 7 Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed og midlertidig programvirksomhed. Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

•••

Stk. 8 Radio- og tv-nævnet kan forlænge tilladelser til lokal radioprogramvirksomhed og tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1.

•••

Stk. 9 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af tilladelser efter stk. 8.

•••
profile photo
Profilside