14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radio- og fjernsynsloven § 15

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 DR’s organisation m.v.
DR er en selvstændig offentlig institution.

•••

Stk. 2 DR's virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, jf. dog stk. 5 og 6.

•••

Stk. 3 De tilskud, der er nævnt i stk. 2, ydes af staten til medfinansiering af DR's public service-virksomhed og udgør 898,0 mio. kr. i 2019, 1.729,6 mio. kr. i 2020, 2.510,8 mio. kr. i 2021, 3.229,7 mio. kr. i 2022 og 3.092,5 mio. kr. i 2023 (2018-priser). Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

•••

Stk. 4 Tilskud efter stk. 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan efter aftale med DR fastsætte ændrede udbetalingsterminer.

•••

Stk. 5 DR finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021 tillige af DR's andel af licensafgifterne. DR kan også efter den 31. december 2021 finansieres af licensmidler, i det omfang der er tale om overskydende licens og inddrivelse af licensrelaterede restancer og indtægter fra perioden før den 31. december 2021.

•••

Stk. 6 DR's virksomhed finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, og de licensafgifter, der er nævnt i stk. 5, gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public service-aktiviteter på internettet. DR kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser bortset fra virksomhed i tilknytning til DR's ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer.

•••

Stk. 7 DR er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler og de statslige regler, for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.

•••

Stk. 8 DR kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.

•••

Stk. 9 Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for DR.

•••
profile photo
Profilside