RAB-bekendtgørelsen § 19

Denne konsoliderede version af rAB-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse nr. 859 af 13. juni 2017

§ 19

De af Styrelsen for Patientsikkerhed godkendte foreninger skal give offentligheden adgang til oplysninger om, hvilke medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelses- og eksamenskrav og efteruddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer, samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.