RAB-bekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af rAB-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse nr. 859 af 13. juni 2017

§ 14

For at opnå registrering og dermed ret til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) skal en alternativ behandler være medlem af en forening, der er godkendt efter reglerne i kapitel 2 til at registrere alternative behandlere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform), og opfylde de i § 10 nævnte uddannelses- og eksamenskrav og krav til vedligeholdelse og opdatering af behandlerens faglige viden.

Stk. 2 Registrering og dermed udstedelse af tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) forestås af den pågældende forening.

Stk. 3 Foreningen er ansvarlig for, at betingelserne for registrering er til stede ved registreringen, og for at afregistrere et medlem, såfremt den pågældende ikke længere opfylder betingelserne.