14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RAB-bekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rab-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 859 af 13. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Uddannelses- og eksamenskrav
Foreningen skal stille krav til uddannelse og eksamen for de medlemmer af foreningen, som foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), herunder krav om en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion skal være á minimum 45 minutters varighed. E-learning kan indgå som en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold.

•••

Stk. 2 Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 250 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform). Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling, psykologi samt præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer).

•••

Stk. 3 Foreningen skal stille krav om afsluttende eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

•••

Stk. 4 Foreningen skal stille krav til disse eksaminer, således at det sikres, at ansøgeren har den fornødne faglige indsigt og forståelse. Om nødvendigt kan foreningen selv forestå eksamen.

•••

Stk. 5 Foreningen skal sikre sig, at ansøgerens uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og opdateret i relevant omfang. En ikke nyuddannet ansøger skal leve op til de krav, der måtte være stillet i medfør af § 8, stk. 2, nr. 3, umiddelbart op til ansøgningstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside