Psykologloven § 11

Denne konsoliderede version af psykologloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om psykologer m.v.

Lov nr. 494 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021

§ 11

Psykolognævnet fører en offentlig fortegnelse over meddelte autorisationer, generhvervelser og fraskrivelser på nævnets hjemmeside.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.